Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet

De vigtigste områder, som undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet  varetager, angår: Undervisning og skoler, forsknings- og videnskabs virksomhed, kunst og kultur virksomhed, radio og TV, idræts- og ungdomsarbejde.

Ministeriets opbygning er i hovedtræk som følger: Departementschefen leder ministeriet under ministerens overordnede ledelse. Ministeren har ved sin side en special rådgiver og rådgivere, der påtager sig særlige opgaver.

Ministeriet har tre afdelinger og fire sektioner:

  • Afdeling for uddannelse.
  • Afdeling for kultur.
  • Afdeling for videnskab.
  • Informations- og servicesektion, økonomisk sektion, juridisk sektion og evaluerings- og analysesektion.
  • Afdelingschefer leder sektioner og afdelinger.


Her kan man få opplysinger om afdelinger og sektioner samt e-mail addresser.

Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet er åbnet fra 8:30 til 16:00, mandag til fredag.


The Nordic Youth Research among 16 to 19 year old in Åland Islands, Denmark, Faroe Islands, Finland, Greenland, Iceland, Norway and Sweden - October 2010
Tungumál