Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet

Mennta- og menningarmálaráðuneytiðUndervisnings-, forsknings-  og kulturministeriets vigtigste ressortområder er følgende: Undervisning, videnskab, kultur, medier, sport og ungdomsforhold.


Implementering af lovgivning for alle skoletrin

Ministeriet er ansvarligt for implementeringen af lovgivningen for alle skoletrin fra børnehave og grundskole til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser såvel som livslang læring og voksenuddannelse. Dette omfatter udarbejdelsen af læseplaner for børnehave, grundskole og ungdomsuddannelser, udstedelse af bekendtgørelser og planlægning af uddannelsesreformer.

Videregående uddannelsesinstitutioner

Undervisnings-, forsknings- og kulturministeren udsteder godkendelse til videregående uddannelsesinstitutioner der opfylder kravene i Islands lovgivning såvel som internationalt anerkendte kriterier. Kvalitetsudvalget for Videregående Uddannelse i Island har udgivet et sæt retningslinjer for videregående uddannelser omfattende forskellige elementer i kvalitetsstyring og udvikling som fx anmeldelser på institutniveau eller personligt, såvel som kontinuerlig og supplerende anerkendelse af af vidaregående uddannelser og universiteter.

Forvaltning

Børnehave og grundskole hører under den kommunale forvaltning, mens ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser hører direkte under statsforvaltningen. Selv om uddannelse i Island traditionelt har hørt under det offentlige, findes der i dag et vist antal private institutioner, mest børnehaver, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Videnskabs- og Teknologirådet

Videnskabs- og Teknologirådet er den vigtigste institution der er ansvarlig for udvikling og indførelse af en almen målsætning for videnskab, teknisk udvikling og innovation. Statsministeren er formand for Videnskabs- og Teknologirådet, men rådets sekretariat befinder sig i Undervisnings- og Kulturministeriet.

Kunst og kulturarv

Ministeriet er ansvarligt for forvaltningen af kunst og kulturarv og andre kulturelle områder i Island. Målsætningen for statens støtte til kunst og kultur er at give enhver indbygger i Island mulighed for at nyde kunst og kultur uden hensyn til social status, og at sikre et gunstigt arbejdsmiljø for kunstnere. Regeringens bidrag til kunsten er primært fokuseret på driften af statslige kunstinstitutioner og støtte til professionelle kunstnere. Ministeriet er også ansvarligt for forhold omkring museer og den nationale kulturarv.

Medier

Medierne, og derunder Mediekommissionen og Islands Radio (RÚV), hører under ministeriets ressort.

Sport og ungdom

Ministeriet er ansvarligt for den statslige forvaltning af forhold for unge ved siden af skoleuddannelsen, forskellige former for støtte til ungdomsorganisationer, og det har ledet forskning af ungdomsforhold siden 1992. Ministeriet er også ansvarligt for sport i Island og anlæg til sportsudøvelse, og det støtter forskning på området. Anti-dopingprogrammer hører også under ministeriet.